" Volunteer Jurists, dünyanın her yerindeki tüm hukukçulara yönelik insan hakları ihlalleriyle mücadele etmeyi amaçlayan profesyonel (mesleki), politik olmayan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir dernektir "

Hakkımızda

Volunteer Jurists Derneği, 18 Şubat 2020 tarihinde İsviçre'de kurulmuştur.

Volunteer Jurists, dünyanın her yerindeki tüm hukukçulara yönelik insan hakları ihlalleriyle mücadele etmeyi amaçlayan profesyonel (mesleki), politik olmayan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir dernektir. Derneğin temel amacı, yargının gerektiği gibi işlemesinin vazgeçilmez şartı, insan hak ve özgürlükleri için güvence olan yargı bağımsızlığını korumaktır.

Bağımsız bir sivil toplum örgütü olan dernek, uluslararası sözleşme ve anlaşmaların doğru uygulanmasını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası işbirliği yapmak suretiyle insan hak ve özgürlüklerini tüm dünyada savunmaya kararlıdır. Bu kapsamda, insan hakları konusunda karşılıklı işbirliğine dayalı bir diyaloğun geliştirilmesi için hükümetler, diğer sivil toplum örgütleri ve derneklerle yakın ilişki içerisinde çalışmayı amaçlamaktadır.

Tüzükte belirtildiği üzere, Derneğin başlıca hedefleri aşağıdaki gibidir:
Demokrasiyi, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve özgürlükleri; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ruhuna uygun olarak, yetkili uluslararası organlar ve insan hakları mekanizmaları nezdinde yaymak, desteklemek ve savunmak;

İnsan hakları ve yargı bağımsızlığı ihlallerinin mağdurlarına, Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yardımcı olmak, yol göstermek ve onları desteklemek;

İlgili küresel insan hakları ve yargı bağımsızlığı mekanizmalarına erişmek için gerekli adımları atmak;

Yerel, ulusal ve uluslararası yetkililer, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği kurumları/programları, Daimi Misyonlar, akademik kurumlar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, yargı mensupları, hukukçular ve derneğin değerlerini paylaşan kişiler ile yargı bağımsızlığı alanında uygun ortaklıklar ve profesyonel diyaloglar kurmak;

Yargı bağımsızlığını olumsuz etkileyen uygulamaları, yargı bağımsızlığına yönelik tehditleri ya da sorunları takip etmek;

Yargıçlara ve hukukçulara yargı bağımsızlığına yönelik tehdit veya sorunlarla karşılaştıklarında yardımcı olmak.

Volunteer Jurists Derneği, dünyanın her yerinden Dernek misyonunu benimsemiş hukukçuların katılımı ve desteği ile daha da güçlenmeyi hedeflemektedir.

Gönüllü Ol

Gönüllü katılımlarınızla misyonumuza destek olun.

Hukuki Destek

Hukuki destek talepleriniz de her zaman yanınızdayız.

Bağış Yap

Bizlere katkıda bulunun.

İletişim

Soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.

2022-2023 İnsan Hakları Eğitim Seminerleri Ve Sertifika Programı Başlıyor

Sertifika Programı - Konuları ve Takvimi ve Başvuru Formu İçin Butona Tıklayın

ARA